Manmore

Együttműködés-fejlesztés,

csapatépítés

A csapatépítés talán az egyik legkeresettebb szolgáltatás a hazai tréningpiacon. Sokan foglalkoznak vele, sokféle megközelítésben. Mi elkülönítjük a csapatépítést és az együttműködés-fejlesztést. Míg előbbi – a Manmore definíciója szerint – elsődlegesen egymás jobb megismerésére, a jó hangulatra, a „munkából történő kiszakadásra”, a közös élményeken keresztüli összekovácsolódásra koncentrál, addig az együttműködés-fejlesztés a csapatmunka minőségének javítását célozza.

Milyen helyzetekkel szoktak megkeresni minket?

  • Amikor konfliktusok, ki nem mondott feszültségek vannak a csapaton belül, amelyek sokszor már a mindennapi munka kárára mennek.
  • Amikor új vezető érkezik, illetve amikor nagymértékben cserélődnek a csapat tagjai.
  • Átszervezések esetén, amikor tisztázni kell az új szerepköröket.
  • Amikor egy projektfeladatra egymást nem ismerő, közös munkatapasztalattal  nem rendelkező  kollégák vannak kijelölve.
  • Amikor egy jól összeszokott, jól működő csapat keres megújulást, újabb motivációt.

Hogyan támogatjuk ügyfeleinket?

Átfogó felmérést végzünk a csapatban, amelyet Helyzetképben rögzítünk. A Helyzetkép megmutatja a jelenlegi működés erősségeit, hiányosságait, a hiányosságok feltételezett és valós okait, illetve tartalmazza az érintettek csoportmunkával kapcsolatos igényeit, elvárásait. A Helyzetképet visszajelezzük a vezetésnek, és javaslatokat teszünk a fejlesztés irányára.

Működésfejlesztő workshop keretében azonosítjuk a tagok erősségeit, megoldásokat, akciókat dolgozunk ki a jövőbeni működésre vonatkozóan. A helyzettől függően több irány lehetséges, pl.

  • Közös értékek és normák definiálása, az ezekhez kapcsolódó kívánatos viselkedések megfogalmazása.
  • Feldolgozatlan konfliktusok hatékony feloldása.
  • Egymással szembeni elvárások definiálása.
  • Szerep- és hatáskörök tisztázása, új emberek / új vezető integrálása.

Klasszikus csapatépítés keretében elsősorban játékos gyakorlatokkal, az együttműködés-fejlesztő programok során a csapat(munka) erősségeinek és fejlesztendőinek tudatosításával, a csoportszerepek tisztázásával, saját esetek feldolgozásával, egymásnak adott visszajelzésekkel stb. segítjük egymás megismerését, a különbözőségek értékként való elismerését, a csapat energetizálását.

Csoportos készségfejlesztő tréning keretében az együttműködési készségek fejlesztése a cél, pl. kommunikáció, információ-megosztás, konfliktuskezelés, problémamegoldás.

Mit lehet várni egy együttműködés-fejlesztéstől, csapatépítéstől?

Gördülékeny együtt-működés, konfliktusok csökkenése, illetve hatékony kezelése, pozitiv munkalégkör. Dinamikus, gyors problémamegoldás, egymás és a különböző megoldások figyelembevételére való hajlandóság növekedése, csökkenő munkakapcsolati stressz.

Tisztázódnak a belső erősségek, szerepek, feladat-, hatás- és döntési jogkörök, elvárások; vannak közös célok, amik egy irányba terelik az energiákat.

Felgyorsul az új emberek / vezető beilleszkedése, javul a közös teljesítmény. Jó a munkakapcsolat a vezető(k) és a csapattagok között. Egy enervált csapat új lendületet nyer, erősödik a mi-érzés.

A környezet is érzékeli a változást, ami megmutatkozhat az ügyfél-elégedettség javulásában, illetve a társosztályoktól kapott elismerés növekedésében.