a Manmore
a Manmore

A

Manmore

Abban a folyamatban támogatjuk ügyfeleinket, hogy a munkatársak által elfogadott, motiváló  jövőképet alakítsanak ki, majdegy olyan támogató szervezeti kultúrát hozzanak létre és működtessenek, amely biztosítja a szervezet hosszú távú eredményes működését, magas teljesítményét.

Hiszünk abban, hogy a megoldáshoz vezető tudás, bölcsesség a szervezet tagjaiban rejlik. Így nekünk, mint külső tanácsadók az a dolgunk, hogy az erősségekre építve ennek felszínre hozásában és összekapcsolásában segítsük ügyfeleinket, hangsúlyt helyezve a hiánykompetenciák fejlesztésére is. Alapelvünk, hogy a szervezet minél több dolgozója aktív részese legyen a változás folyamatának, hiszen a célok elérését segítő szinergiák így még nagyobb valószínűséggel válnak kiaknázhatóvá. Minden programunkat a jelenlegi helyzetre és az adott ügyfélre szabottan, a célokra fókuszáltan, a szervezet erőforrásaihoz illeszkedve valósítjuk meg.

Hiszünk benne, hogy szervezeti és vezetési kultúrák fejlesztésével értéket nyújtunk az egész magyar társadalom számára is.

 

FAT Akkreditáció:

Képzéseink a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatók.
A tudnivalókról bővebb információkat itt talál.