Szolgáltatás
Szolgáltatás

Szervezeti kultúra

fejlesztés

Szervezetek pénzügyi eredményességét jelentős mértékben befolyásolja a vállalat kultúrája – ahogyan ezt számos kutatás is bizonyította. Abban támogatjuk ügyfeleinket, hogy olyan konstruktív szervezeti kultúrát, norma- és értékrendszert alakítsanak ki, amelyben elkötelezett munkatársak dolgoznak, és amely proaktív, hatékony és innovatív válaszokat ad a külső piac változásaira. 

Milyen helyzetekkel szoktak megkeresni minket?

 • Amikor a vezetés azt érzékeli, hogy a kollégák mentalitása, hozzáállása, „együtt nem működése” akadályozza az üzletileg eredményesebb működést és a tervezett változások bevezetését.
 • Egy bürokratikusszervezet átalakítása piaci változásokra és ügyfelekre összpontosító, proaktív vállalattá.
 • Két szervezet összeolvadása. Amikor foglalkozni kell azzal, hogy az üzleti alapokon meghozott felvásárlási döntést ne akadályozza a két szervezet eltérő kultúrája, illetve a dolgozók hovatartozási kérdései, hozzáállása.
 • Dinamikusan növekvő szervezet, ahol új vagy az eredetileg meglévő értékeketszeretnék erősíteni a kollégák körében.

Hogyan támogatjuk ügyfeleinket?

 • A kultúrafejlesztést minden esetben szervezeti kultúra felméréssel kezdjük a Human Synergistics® nemzetközileg elismert módszertanát használva. A felmérés kiterjed a jelenlegi és a célállapotra is. 
 • A folyamat elején felső- és középvezetői, valamint szervezeti műhelyekkeltámogatjuk a változások melletti elköteleződést, a tenni akarást és a kulturális akcióterv létrejöttét.
 • Kultúra Team-et alakítunk ki a szervezet kulcsembereinek részvételével, akik az egész folyamat kézbentartásáért és a szervezeti kommunikációért felelősek.
 • Kulturális szempontú 360 fokos értékelést végzünk vezetői és kulcsember körben, ahol tudatosítjuk a személyes vezetési stílus hatását a szervezeti kultúrára.
 • Vezetői kultúra tréningek, leadership műhelyek és executive coaching keretében fejlesztjük a felső- és középvezetés személyes kulturális hatását.
 • Erősítjük a visszajelzések használatát a mindennapokban: vezető és beosztottak között mindkét irányba, szervezeti egységen belül és egységek között.
 • Kultúra műhelyek keretében fejlesztjük a szervezeti egységeken belüli és közötti együttműködést, a meghatározó normákat.
 • Erősítjük a definiált értékek mindennapi működésben való megjelenését. 
 • A Flow Csoport más tanácsadó cégeinek bevonásával fejlesztjük a cég működési folyamatait, rendszereit, hogy azok a célkultúrát támogassák.

Mit lehet várni a szervezeti kultúra fejlesztéstől?

 • Konstruktív szervezeti működés, ahol valódi és működő érték a teljesítmény-orientáció, a bevonás-támogatás, az együttműködés, és ahol a kollégák elkötelezetten és örömmel dolgoznak.
 • A cég eredményesebb működése érdekében erősebb szervezeti innováció, munkatársi felelősség- és kockázatvállalás.
 • „Kultúra-tudatos” működés kialakítása a mindennapokban, ahol elutasításra kerülnek azok a viselkedésmódok, amelyek nem támogatják az eredményes (együtt)működést.
 • A HR stratégiai szerepkörének erősítése.