Manmore

Vezetői

Coaching

A vezetői coaching a személyes fejlesztés egyik bevált formája, ami napjainkban éli reneszánszát, bár már az ókor óta alkalmazzák, hiszen minden jelentős uralkodó tartott tanácsadókat. A coaching azt tudja, amit más fejlesztő műfaj nem: a személy egyedi helyzetére fókuszál, helikopter-perspektívából nézi a helyzetet, és figyelembe veszi az illető erőforrásait és belső akadályait. Ettől lesz testreszabott, komplex és intenzív. 

Milyen helyzetekkel szoktak megkeresni minket?

 • Amikor a vezetés és/vagy a HR, illetve a személy is azt érzékeli, hogy a vezető teljesítménye elmarad a szervezet által kívánt szinttől. 
 • Amikor egy vezető életében jelentős változás történik: pl. beosztottból vezetővé válás, új, vagy magasabb szintű vezetői pozíció betöltése, szervezeti egység átalakulása, új vezetővel való együttműködés, motivációvesztés, kiégés, visszavonulás az aktív vezetéstől stb. 
 • Komplex vezetésfejlesztési programban tréningek mellett vagy helyett.
 • Vezetői 360 fokos értékelés vagy más szervezeti szintű felmérés eredménye indokolja a vezető meghatározott területeken való fejlesztését.
 • Első számú vezetők, felsővezetők esetében sokszor a vezetői magány feloldása.
 • Kezdő vezetők esetében a vezetői szerep és a vezetési stílus kialakítása, megerősítése. 
 • Ott, ahol a coaching a fejlesztési rendszer része, kedvelt és keresett módszer, a vezetők rendszeresen igénybe vehetik.

Hogyan támogatjuk ügyfeleinket?

A célnak megfelelően 8-16 alkalomból álló folyamatot építünk fel, amely meghosszabbítható, vagy korábban is befejezhető (ha elértük a célt). A coaching ülések 2-3-4 hetes időzítéssel zajlanak, közben az egyén folyamatosan dolgozik a kitűzött célon („házi feladatok”).

 • Háromoldalú célmegállapodással kezdünk, majd háromoldalúan értékelünk (szervezeti oldal, a résztvevő és a coach). Ezzel biztosítjuk a szervezeti és egyéni célok összehangolását. 
 • A cél elérését shadow coachinggal is támogatjuk (munkavégzés közbeni megfigyelés és visszajelzés adás). 
 • Indokolt esetben bevonjuk az adott vezető környezetét is (pl. a vezető csapata, illetve a vezetőtársak) interjúk, páros coaching, team-coaching keretében. 
 • Mérjük a coaching eredményességét. A folyamat elején és végén is alkalmazunk 360 fokos értékelést. 
 • A coaching lezárását követően is tartjuk a kapcsolatot az ügyfelünkkel, követjük fejlődését, igény esetén támogatást adunk. 

Mit lehet várni a vezetői coaching eredményeképpen?

 • Nő az illető hatékonysága és eredményessége, és ezt a környezete is érzékeli: vezetési stílus, döntéshozatal, konfliktuskezelés, munkaszervezés, időbeosztás stb. 
 • Javulnak a vezető munkakapcsolatai, ami könnyíti a szervezeti együttműködést, gyorsítja a döntéshozatalt.
 • Az egyén figyelmesebbé válik, jobban tud motiválni, inspirálni, támogatni, cél mellé állítani. 
 • Bővül a vezető eszköztára: tudatosan választ szerepet és módszert az adott helyzethez.
 • Erősödik a vezető belső stabilitása, stressz tűrő képessége, nő a spontaneitása, tudatosabbá, kiegyensúlyozottabbá válik.